Our forum runs best with JavaScript enabled !

Audio Hồi ký Lời Ai Điếu-Lê Phú Khải

View previous topic View next topic Go down

Audio Hồi ký Lời Ai Điếu-Lê Phú Khải

Post by Lão Mù Yesterday at 3:40 pm

Lời Ai Điếu-Lê Phú Khải(Lời nhà Xuất Bản,Đinh Quang Anh Thái)
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=XAB2jLpuDCk
Lời Ai Điếu-Lê Phú Khải(Lời nói đầu)
https://www.youtube.com/watch?v=DI9Q74YAELM
Lời Ai Điếu-Lê Phú Khải(Chương 1 Hà Nội Nơi Tôi Sinh Ra)
https://www.youtube.com/watch?v=O89mR30XRpU&index=68&list=UUSwQbfbtYuzRtzz9rR7CndQ
Lời Ai Điếu-Lê Phú Khải(Chương 2-Đi Tản Cư Lên Chí Chủ Phú Thọ)
https://www.youtube.com/watch?v=KyrKhiR7mmk&list=UUSwQbfbtYuzRtzz9rR7CndQ&index=63
Lời Ai Điếu-Lê Phú Khải(Chương 3-Hai Lần Thi Trượt..)
https://www.youtube.com/watch?v=KyrKhiR7mmk&list=UUSwQbfbtYuzRtzz9rR7CndQ&index=63
Lời Ai Điếu-Lê Phú Khải(Chương 4-Đời Sinh Viên)
https://www.youtube.com/watch?v=xMPJDIe525Q&index=60&list=PUSwQbfbtYuzRtzz9rR7CndQ
Lời Ai Điếu-Lê Phú Khải(Chương 5 1-Những Chuyện Kể Của Tướng Qua)
https://www.youtube.com/watch?v=yLbUbzBn9bQ&index=61&list=UUSwQbfbtYuzRtzz9rR7CndQ
Lời Ai Điếu-Lê Phú Khải(Chương 5 2-Những Chuyện Kể Của Tướng Qua)
https://www.youtube.com/watch?v=zmjC4xTTfgs&list=UUSwQbfbtYuzRtzz9rR7CndQ&index=58
Lời Ai Điếu-Lê Phú Khải(Chương 6-Chín Năm Dạy Học Ở Thôn Quê)
https://www.youtube.com/watch?v=YfwgdndlAQY
Lời Ai Điếu-Lê Phú Khải-Chương 7-1(Ba mươi năm làm báo)
https://www.youtube.com/watch?v=ihZE2pqoS5c
Lời Ai Điếu-Lê Phú Khải-Chương 7-2(Ba mươi tam năm làm báo)
https://www.youtube.com/watch?v=8M2QBxjyFgw&list=UUSwQbfbtYuzRtzz9rR7CndQ&index=47
Lời Ai Điếu-Lê Phú Khải-Chương 7-3 (Ba mươi tám năm làm báo
https://www.youtube.com/watch?v=ae3ukJzG58s
Lời Ai Điếu-Lê Phú Khải-Chương 7-4(Ba mươi tám năm làm báo)
https://www.youtube.com/watch?v=I9EoRF6qi4Q&index=41&list=UUSwQbfbtYuzRtzz9rR7CndQ
Lời Ai Điếu-Lê Phú Khải-Chương 7-5(Ba mươi tám năm làm báo)
https://www.youtube.com/watch?v=xd1kGPXAmTE
Lời Ai Điếu-Lê Phú Khải-Chương 7-6(Ba mươi tám năm làm báo)
https://www.youtube.com/watch?v=ktojl4zFhSo&list=PUSwQbfbtYuzRtzz9rR7CndQ&index=59
Lời Ai Điếu-Lê Phú Khải-Chương 7-7(Ba mươi tám năm làm báo)
https://www.youtube.com/watch?v=bpzXDZsZbz4&list=UUSwQbfbtYuzRtzz9rR7CndQ&index=38
Lời Ai Điếu-Lê Phú Khải-Chương 7-8(Ba mươi tám năm làm báo)
https://www.youtube.com/watch?v=qLlGQ1EaeEs
Lời Ai Điếu-Lê Phú Khải-Chương 7-9(Ba mươi tám năm làm báo)
https://www.youtube.com/watch?v=cyy_x42VSSQ&index=35&list=UUSwQbfbtYuzRtzz9rR7CndQ
Lời Ai Điếu-Lê Phú Khải-Chương 7-10(Ba mươi tám năm làm báo)
https://www.youtube.com/watch?v=5m7JaTiBea0
Lời Ai Điếu-Lê Phú Khải-Chương 7-11(Ba mươi tám năm làm báo)
https://www.youtube.com/watch?v=JlSu7TKC6k4
Lời Ai Điếu-Lê Phú Khải-Chương 7-12(Ba mươi tám năm làm báo)
https://www.youtube.com/watch?v=xxLhj91MRX8
Lời Ai Điếu-Lê Phú Khải-Chương 7-13(Ba mươi tám năm làm báo)
https://www.youtube.com/watch?v=XV4d5Ju1DoA
Lời Ai Điếu-Lê Phú Khải-Chương 7-14(Ba mươi tám năm làm báo)
https://www.youtube.com/watch?v=Fz6fRNByx0o
Lời Ai Điếu-Lê Phú Khải-Chương 7-15(Những bài viết phụ lục)
https://www.youtube.com/watch?v=jx_GxEj2zCQ&index=26&list=UUSwQbfbtYuzRtzz9rR7CndQ
Lời Ai Điếu-Lê Phú Khải-Chương 8-1 (Người Cùng Thời)
https://www.youtube.com/watch?v=aBCvX2fF7fk
Lời Ai Điếu-Lê Phú Khải-Chương 8-2 (Người Cùng Thời) https://www.youtube.com/watch?v=Ezri98qfwng&t=18s
Lời Ai Điếu-Lê Phú Khải-Chương 8-3 (Người Cùng Thời)
https://www.youtube.com/watch?v=eMbQe3lCbSM
Lời Ai Điếu-Lê Phú Khải-Chương 9-1 (Chấm Phá Chân Dung Các Nhà Dân Chủ)
https://www.youtube.com/watch?v=gIeGGdEXbIc&list=UUSwQbfbtYuzRtzz9rR7CndQ&index=19
Lời Ai Điếu-Lê Phú Khải-Chương 9-2 (Chấm Phá Chân Dung Các Nhà Dân Chủ)
https://www.youtube.com/watch?v=-4m5Ahvz3IQ
Lời Ai Điếu-Lê Phú Khải-Chương 9-3 (Chấm Phá Chân Dung Các Nhà Dân Chủ)
https://www.youtube.com/watch?v=txME9VH6C0Y&list=UUSwQbfbtYuzRtzz9rR7CndQ&index=15
Lời Ai Điếu-Lê Phú Khải (Chương 10-Cuộc Biểu Tình và Thay Lời Kết)
https://www.youtube.com/watch?v=fivRaCqrSGg&t=8s

_________________
(¯´•._.• [ ở nhà với vợ, biết ngày nào khôn ] •._.•´¯)
Lão Mù

Lão Mù


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum