TTO - Trong lần thu phí trở lại lúc 23g ngày 3-12, trạm thu phí BOT Cai Lậy dù mở hết các cửa nhưng chỉ thu được khoảng trên dưới 10 chiếc xe, sau đó cảnh giằng co lại tiếp tục diễn ra.