Our forum runs best with JavaScript enabled !

Cách đánh tiếng Việt

View previous topic View next topic Go down

Cách đánh tiếng Việt

Post by TamDonCo on Thu Oct 30, 2014 11:55 am

Bạn có thể tự chon cách đánh phía dưới màn ảnh

Nếu bạn có cách đánh riêng thì turn it off

avatar

TamDonCo


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum